HUTATMA SAHAKARI BANK LTD.,WALWA

Customer Care : 1800 532 8181
IFSC Code: HUSB0000001

शाखा

अनुक्रमांक शाखा आयएफएससी  कोड पत्ता टेलिफोन नंबर मोबाइल नंबर
1 प्रधान कार्यालय HUSB0000001 ‘बी’ टाईप, कामगार भवन, कारखाना रोड, वाळवा, ता – वाळवा जि -सांगली. 416313 ०२३४२ २६७८८१ ७७७४०३६६८८ ७९७२६८६०७८
2 वाळवा शाखा HUSB0000002 ‘बी’ टाईप, कामगार भवन, कारखाना रोड, वाळवा, ता – वाळवा जि -सांगली. 416313 ०२३४२ २६७००८ ७७७४०११९३१/४१ ७०५८५४३२८०
3 इस्लामपूर शाखा HUSB0000003 ए स टी स्थानक रोड, इस्ल्मापूर ता वाळवा जि सांगली. 415409 ०२३४२ २२३९४० ७७७४०११९३२ ९८६०८५११७८
4 आष्टा शाखा HUSB0000004 जवळ अम्बा माता मंदिर आष्टा ता वाळवा जि सांगली. 416301 ०२३४२ २४२८९८ ७७७४०११९३३ ९८६०६६८६७७
5 पुनदी शाखा HUSB0000005 मेन रोड पुणदी ता पलूस जि सांगली. 416308 ०२३४६ २२४२४४ ७७७४०११९३४ ९३२५३७८३२१
6 सांगली शाखा HUSB0000006 वासुदेव चेम्बर वखार बाग सांगली जि सांगली. 416416 ०२३३ २६२११३९ ७७७४०११९३५ ९७६६३९८७८०
7 कवठेपिरान शाखा HUSB0000007 पेठ भाग कवठेपिरान ता मिरज जि सांगली. 416417 ०२३३ २४८५२४८ ७७७४०११९३६ ८४५९६४६६७७
8 शिराळा शाखा HUSB0000008 कपारी नाका शिराळा ता सांगली जि सांगली. 415408 ०२३४५ २७१६४८ ७७७४०११९३७ ९६६५३३२६४९
9 कोल्हापूर शाखा HUSB0000009 शशी विहार अपार्टमेंट शाहूपुरी १ लि गल्ली कोल्हापूर जि कोल्हापूर. 416001 ०२३१ २६५६१३५ ७७७४०११९४२ ९३७३२६५४००
10 भिलवडी शाखा HUSB0000010 अग्रवाल कॉम्प्लेक्स पलूस ता पलूस जि सांगली. 416301 ०२३४६ २३७८४० ७७७४०११९३९ ७५०७३१५७६५
11 पलूस शाखा HUSB0000011 मेन मार्केट पलूस ता पलूस जि सांगली. 416310 ०२३४६ २२८८४८ ७७७४०११९४० ९८८१९८२९२१
12 गोटखिंडी शाखा HUSB0000012 मेन रोड गोठ्खींडी ता वाळवा जि सांगली. 416301 ०२३४२ २७४४८८ ८६६९६६४०५२ ९९७०१३१२०३
13 भडकंबे शाखा HUAB0000013 मु पो भद्कम्बे ता वाळवा जि सांगली. 416304 ०२३४२ २४६६८८ ८६६९६६४०५३ ७०२०९२४०७४
14 पेठ वडगाव शाखा HUSB0000014 चिंगळे बिल्डिंग मेन रोड जवळ HDFC बँक पेठ वडगाव जि कोल्हापूर. 416112 ०२३० २४७२८८१ ८६६९६६४०५४ ९९२३८३४४७३
15 परेल मुंबई शाखा HUSB0000015 शॉप नंबर २९ आणि ३०, शिवाजी नगर को ऑंपरेटीव्ह सोसायटी लोवर परेल मुंबई. 400013 ०२२ २३०८३७५७ ८६६९६६४०५८ ९९२०६३००४६
16 विटा शाखा HUSB0000016 ५४९४/ अ श्री प्लाझा कराड रोड कराड रोड विटा जि सांगली. 415318 ०२३४७ २७२३९८ ८६६९६६४०५६ ९०९६२३९४७६
17 कराड शाखा HUSB0000017 दिपक प्राईड जवळ Axis बँक भेदा चौक शनिवार पेठ जि सातारा. 415110 ०२१६४ २२३३८९ ८६६९६६४०५७ ९३७०६२९०९०
18 नागठाणे शाखा HUSB0000018 पाण्याच्या टाकीजवळ, नागठाणे, ता.पलूस जि. सांगली. 416313 ०२३४२ २९९६१८ ७७७४०३६६८८ ९८८१९६६७४१
19 बोरगाव शाखा HUSB0000019 ताकारी इस्लामपूर रोड, एसटी स्टँड जवळ, बोरगाव, ता. वाळवा जि. सांगली. 415413 ९१५६०५१८३८ ९९६०८८८००३
20 बँक ऑफीस युनिट ३ गजानन महाराज पुष्पसंकुल त्रिवेणीहॉटेल मागे शाहूपुरी कोल्हापूर. 416001 ०२३१ २६६४०२५/२६६४०२६
Scroll to Top