HUTATMA SAHAKARI BANK LTD.,WALWA

Customer Care : 1800 532 8181
IFSC Code: HUSB0000001

संचालक-मंडळ

कै. श्री. अरुण (भैया) नागनाथ
नायकवडी
संस्थापक अध्यक्ष
श्री. वैभव(काका) नागनाथ
नायकवडी
संस्थापक
श्री. किरण(दादा) नागनाथ
नायकवडी
चेअरमन
श्री. महंमद अली चाऊस
व्हा. चेअरमन
सौ. नंदिनी वैभव नायकवडी
संचालिका
श्री. बाजीराव ईश्वरा मांगलेकर
संचालक
श्री. रामचंद्र हणमंत पाटील
संचालक
श्री. अर्जुन निवृत्ती वडगावे
संचालक
श्री. दिलीप कृष्णराव पाटील
संचालक
श्री.अरुण शंकर यादव
संचालक
श्री. गंगाराम रामचंद्र सूर्यवंशी
संचालक
श्री. शरद रघुनाथ खोत
संचालक
श्री. आनंदराव राजाराम थोरात
संचालक
श्री.श्रीकांत तुकाराम आंबी
संचालक
श्री.नारायण हिंदुराव गुरव
संचालक
श्री. पोपट धुळाप्पा कांबळे
संचालक
श्री. बिपीन एस. शेटे
तज्ज्ञ संचालक
श्री. श्रीनिवास एन. भोसले
तज्ज्ञ संचालक
श्री. अशोक रामू चौगुले
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Scroll to Top