HUTATMA SAHAKARI BANK LTD.,WALWA

Customer Care : 1800 532 8181
IFSC Code: HUSB0000001

कृषी कर्ज

उद्देश – शेती कर्ज हे शेतकर्याने घेतलेले कोणतेही कर्ज आहेत ज्यायोगे हंगामी शेतीविषयक कामकाजासाठी किंवा संबंधित उपक्रमांना पैसे मिळतात.         

पात्रता – परतफेडीची क्षमता असलेले शेतकरी असलेले कोणतेही ग्राहक     

व्याजदर – १३.२५%

कर्जाचा हप्ता – वार्षिक

 

Scroll to Top